Disclaimer

De website The Herbs Factory is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Op de website staat veel informatie over (medicinale) kruiden. Het kan echter natuurlijk voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment juist, volledig of actueel is. The Herbs Factory aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op de website en informatiebronnen en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen of zich heeft gericht tot een professionele hulp- of zorgverlener. De vermelde adviezen en handelingen worden dus volledig op eigen verantwoordelijkheid toegepast. De werking van kruidenpreparaten — ook wel botanicals genoemd — dienen absoluut niet onderschat te worden, en kunnen in contradictie zijn bij medicijngebruik, gedurende de zwangerschap en zoogperiode. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die u uzelf zou aanrichten door beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. Indien u momenteel geneesmiddelen neemt, stop de inname ervan niet of vervang ze niet zonder eerst een arts te raadplegen.

Intellectueel eigendom

De website The Herbs Factory behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (zoals alle teksten, logo, grafisch ontwerp). Het is niet toegestaan om informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij er gerefereerd wordt naar de website van The Herbs Factory. Duplicaties zonder schriftelijke toestemming worden strikt in de gaten gehouden. Riskeer dit dus niet, want als oprichters van The Herbs Factory nemen we dit zeer serieus. Wel mag men informatie op deze website afdrukken, downloaden of screenen voor eigen persoonlijk gebruik. Op de website en de disclaimer van The Herbs Factory is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.